Senast publicerat 05-12-2022 16:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 7/2020 rd

Statsrådets redogörelse om EU-politiken

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum28.01.2021FöredragandeStatsrådets kansliFöredragandeavdelningschefKare  HalonenStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

03.02.2021
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till stora utskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 31.5.2021.

Bordläggning av betänkandet

26.10.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.10.2021.

Enda behandlingen

27.10.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

29.10.2021
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 7/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

01.11.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

09.11.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat05.03.2021
Behandlingen avslutad08.10.2021

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

EU-politikkonkurrenskraftklimatpolitikregionalpolitikstrukturpolitikhandelspolitiksocialpolitikutbildningspolitikflyttningsrörelsesäkerhetspolitikEuropeiska unionen