Senast publicerat 25-06-2021 14:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 7/2020 rd

Statsrådets redogörelse om EU-politiken

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Fortsatt behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum28.01.2021FöredragandeStatsrådets kansliFöredragandeavdelningschefKare  HalonenStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

03.02.2021
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till stora utskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 31.5.2021.

Utskottsbehandling

Överlämnat05.03.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

EU-politikkonkurrenskraftklimatpolitikregionalpolitikstrukturpolitikhandelspolitiksocialpolitikutbildningspolitikflyttningsrörelsesäkerhetspolitikEuropeiska unionen