Senast publicerat 22-10-2021 15:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 7/2020 rd

Statsrådets redogörelse om EU-politiken

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Presentation av utkast till betänkande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Fortsatt behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum28.01.2021FöredragandeStatsrådets kansliFöredragandeavdelningschefKare  HalonenStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

03.02.2021
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till stora utskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 31.5.2021.

Utskottsbehandling

Överlämnat05.03.2021
Behandlingen avslutad08.10.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

EU-politikkonkurrenskraftklimatpolitikregionalpolitikstrukturpolitikhandelspolitiksocialpolitikutbildningspolitikflyttningsrörelsesäkerhetspolitikEuropeiska unionen