Senast publicerat 22-03-2023 11:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 7/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om sändande av en trupp inom Försvarsmakten till flygplatsen i Kabul

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum19.08.2021FöredragandeutrikesministerPekka HaavistoFöredraganderättschefKaija SuvantoStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

20.08.2021
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.08.2021
Ärendet remitterades till utrikesutskottet.

Bordläggning av betänkandet

20.08.2021
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 20.8.2021.

Enda behandlingen

20.08.2021
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 7/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

20.08.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

23.08.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat20.08.2021
Behandlingen avslutad20.08.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

försvarsmaktensoldaterflygfältevakueringfinländaresäkerhet och trygghetAfghanistan