Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

SRR 8/2018 rd

Senast publicerat 30-01-2020 14:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 8/2018 rd

Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum24.01.2019FöredragandeKommunikationsministerietFöredragandeöverdirektörSabina LindströmStatsrådet lämnade redogörelsen .

Meddelat i plenum

25.01.2019
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

31.01.2019
Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

27.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.2.2019.

Enda behandlingen

28.02.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 8/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

06.03.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

07.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat01.02.2019
Behandlingen avslutad26.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

trafiksystemklimatpolitikregionalpolitikgodstrafiktrafikplanering