Senast publicerat 01-09-2020 17:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SR 2/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Harakka)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets skrivelse Överlämnats

Datum17.06.2020Lämnats avStatsrådets kansliStatsrådet lämnade en skrivelse.

Meddelat i plenum

22.06.2020
Lämnandet meddelades i plenum.

Debatt

24.06.2020
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

ekonomiska bindningarbundenhetregeringarministrar