SR 4/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Kulmuni och Kaikkonen)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeDebatt
Debatt
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum26.09.2019
Lämnats avStatsrådets kansli
Statsrådet lämnade en skrivelse.
Meddelat i plenum
Datum27.09.2019
Lämnandet meddelades i plenum.
 
Debatt
Plenum
Datum02.10.2019
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum02.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordministrar  bundenhet  ekonomiska bindningar  regeringar   
Senast publicerat 04-10-2019 09:43