Senast publicerat 04-10-2019 09:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SR 4/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Kulmuni och Kaikkonen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets skrivelse Överlämnats

Datum26.09.2019Lämnats avStatsrådets kansliStatsrådet lämnade en skrivelse.

Meddelat i plenum

27.09.2019
Lämnandet meddelades i plenum.

Debatt

02.10.2019
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

ministrarbundenhetekonomiska bindningarregeringar