Senast publicerat 04-02-2020 11:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SR 5/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Harakka)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets skrivelse Överlämnats

Datum10.10.2019Lämnats avStatsrådets kansliStatsrådet lämnade en skrivelse.

Meddelat i plenum

11.10.2019
Lämnandet meddelades i plenum.

Debatt

16.10.2019
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

ministrarbundenhetregeringarekonomiska bindningar