Senast publicerat 20-01-2022 14:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SR 5/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Vanhanen och Saarikko)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets skrivelse Överlämnats

Datum03.09.2020Lämnats avStatsrådets kansliStatsrådet lämnade en skrivelse.

Meddelat i plenum

08.09.2020
Lämnandet meddelades i plenum.

Debatt

10.09.2020
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

regeringarministrarbundenhetekonomiska bindningar