Senast publicerat 04-02-2020 11:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SR 6/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Marin)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets skrivelse Överlämnats

Datum07.11.2019Lämnats avStatsrådets kansliStatsrådet lämnade en skrivelse.

Meddelat i plenum

08.11.2019
Lämnandet meddelades i plenum.

Debatt

13.11.2019
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

ministrarbundenhetregeringarekonomiska bindningar