Senast publicerat 10-02-2021 18:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SR 6/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Ohisalo)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets skrivelse Överlämnats

Datum10.12.2020Lämnats avStatsrådets kansliStatsrådet lämnade en skrivelse.

Meddelat i plenum

11.12.2020
Lämnandet meddelades i plenum.

Debatt

14.12.2020
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

regeringarministrarbundenhetekonomiska bindningar