Senast publicerat 04-08-2020 10:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SR 7/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Marin och ministrarna Kulmuni, Haavisto, Henriksson, Kiuru, Haatainen, Lintilä, Leppä, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist, Tuppurainen, Pekonen, Andersson, Skinnari, Harakka, Mikkonen, Ohisalo och Kosonen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets skrivelse Överlämnats

Datum19.12.2019Lämnats avStatsrådets kansliStatsrådet lämnade en skrivelse.

Meddelat i plenum

20.12.2019
Lämnandet meddelades i plenum.

Debatt

07.02.2020
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

ministrarbundenhetregeringarekonomiska bindningar