SS 100/2019 rd

Skriftligt spörsmål om rättvis ersättning till ägarna för skador på mark och fastigheter till följd av vägsaltning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeSvaret meddelat vid plenum
Svaret meddelat vid plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum04.09.2019
Första undertecknaren
Heli  Järvinen  /gröna
Frågan lämnad.
Frågan skickad
Datum06.09.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum27.09.2019
Minister som svaradekommunikationsminister
Sanna  Marin
Dokument
Besvarat.
 
Svaret meddelat vid plenum
Datum04.10.2019
Svaret meddelats som inkommet i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordvägsaltning  skadestånd  fastigheter  landområden   
Senast publicerat 04-10-2019 13:01