Senast publicerat 05-03-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 1004/2020 rd

Skriftligt spörsmål om kostnaderna för elbilism på olika håll i Finland

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum15.01.2021Första undertecknarenMinna Reijonen  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

18.01.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

04.02.2021kommunikationsminister
Timo Harakka
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

05.03.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

elbilarkostnaderelöverföringglesbygdsområden