Senast publicerat 12-02-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 1006/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att förbättra dataöverföringen inom hälso- och sjukvården

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum15.01.2021Första undertecknarenMinna Reijonen  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

15.01.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

05.02.2021familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

12.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

dataöverföringhälso- och sjukvårdpatientsäkerhet