Senast publicerat 05-02-2021 13:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 1008/2020 rd

Skriftligt spörsmål om de miljöolägenheter som koltågen orsakar och den kraftiga ökningen av transittrafiken av stenkol

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum15.01.2021Första undertecknarenAntero Laukkanen  /kdÖvriga undertecknare2Frågan lämnad.

Frågan skickad

15.01.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

01.02.2021kommunikationsminister
Timo Harakka
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

05.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

stenkoljärnvägstrafikmiljöolägenheterinvånareklimatpolitikRyssland