Senast publicerat 12-02-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 1011/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att utveckla lagstiftningen om terroristbrott

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum18.01.2021Första undertecknarenSanna Antikainen  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

20.01.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

10.02.2021justitieminister
Anna-Maja Henriksson
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

12.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

terrorismbrott (juridik)förundersökninglagstiftningbrottsrekvisitkriminalisering (straffbeläggning)domar