Senast publicerat 19-02-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 1018/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att se till att hemvården fungerar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum19.01.2021Första undertecknarenRitva Elomaa  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

20.01.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

10.02.2021familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

19.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

hemvårdvårdpersonalvälbefinnande i arbetetorkcoronavirussmittsamma sjukdomar