Senast publicerat 19-02-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 1021/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att planera en ombyggnad av riksväg 8 till fyrfilig väg på sträckan Björneborg—Raumo

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum20.01.2021Första undertecknarenMatias Marttinen  /samlFrågan lämnad.

Frågan skickad

20.01.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

11.02.2021kommunikationsminister
Timo Harakka
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

19.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

riksvägarkörfilertrafikledertrafiksäkerhetanslag (ekonomi)