Senast publicerat 26-02-2021 13:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 1025/2020 rd

Skriftligt spörsmål om Helsingfors utsläpp till Östersjön

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum20.01.2021Första undertecknarenAnne Kalmari  /centFrågan lämnad.

Frågan skickad

21.01.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

18.02.2021miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

26.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

vattenskyddutsläppsnöröjningavloppsvattennäringsämnen (växter)avloppsvattenhanteringÖstersjön