Senast publicerat 19-02-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 1037/2020 rd

Skriftligt spörsmål om de planer enligt EU:s återhämtningspaket som inte förverkligas i östra Finland

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum26.01.2021Första undertecknarenMinna Reijonen  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

26.01.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

16.02.2021finansminister
Matti Vanhanen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

19.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

EU-stödekonomiska krisercoronavirussmittsamma sjukdomarstimulanspolitik