Senast publicerat 05-03-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 1040/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att införa ekologisk kompensation för att stärka den biologiska mångfalden

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum28.01.2021Första undertecknarenTiina Elo  /grönaÖvriga undertecknare1Frågan lämnad.

Frågan skickad

28.01.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

24.02.2021miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

05.03.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

ekologisk kompensationnaturens mångfaldnaturskyddnaturtyper