SS 110/2019 rd

Skriftligt spörsmål om att kartlägga behovet av lärare inom småbarnspedagogiken och att öka utbildningsvolymen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeSvaret meddelat vid plenum
Svaret meddelat vid plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum11.09.2019
Första undertecknaren
Sari  Sarkomaa  /saml
Frågan lämnad.
Övriga undertecknare1
Frågan skickad
Datum13.09.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum02.10.2019
Minister som svaradeundervisningsminister
Li  Andersson
Dokument
Besvarat.
 
Svaret meddelat vid plenum
Datum04.10.2019
Svaret meddelats som inkommet i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökorddagvård  lärare  utbildningsbehov   
Senast publicerat 04-10-2019 13:01