SS 114/2019 rd

Skriftligt spörsmål om att utvidga tillämpningsområdet av 13 § a i fastighetsskattelagen till allmännyttiga religionssamfund

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeSvaret meddelat vid plenum
Svaret meddelat vid plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum12.09.2019
Första undertecknaren
Sari  Essayah  /kd
Frågan lämnad.
Övriga undertecknare4
Frågan skickad
Datum16.09.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum07.10.2019
Minister som svaradefinansminister
Mika  Lintilä
Dokument
Besvarat.
 
Svaret meddelat vid plenum
Datum11.10.2019
Svaret meddelats som inkommet i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordfastighetsskattelag  fastighetsskatt  religiösa samfund  allmännyttiga samfund  registrering   
Senast publicerat 11-10-2019 13:04