SS 122/2019 rd

Skriftligt spörsmål om att uppdatera läromedlen till att motsvara forskningsdata i fråga om näringsbelastningen på Östersjön

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeSvaret meddelat vid plenum
Svaret meddelat vid plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum16.09.2019
Första undertecknaren
Mikko  Kärnä  /cent
Frågan lämnad.
Frågan skickad
Datum16.09.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum04.10.2019
Minister som svaradeundervisningsminister
Li  Andersson
Dokument
Besvarat.
 
Svaret meddelat vid plenum
Datum11.10.2019
Svaret meddelats som inkommet i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordlantbruk  havsförorening  Östersjön  läromedel  läroböcker  jordbruksproduktion   
Senast publicerat 11.10.2019 13:04