SS 127/2019 rd

Skriftligt spörsmål om förlängning av möjligheten till sjukdagpenning under behandlingstiden för ansökningar om fortsatta bidrag

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeSvaret meddelat vid plenum
Svaret meddelat vid plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum18.09.2019
Första undertecknaren
Mats  Löfström  /sv
Frågan lämnad.
Frågan skickad
Datum20.09.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum08.10.2019
Minister som svaradesocial- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa  Pekonen
Dokument
Besvarat.
 
Svaret meddelat vid plenum
Datum18.10.2019
Svaret meddelats som inkommet i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsjukpenning  kroniker  arbetsoförmåga   
Senast publicerat 18-10-2019 13:01