SS 133/2019 rd

Skriftligt spörsmål om att utvidga bröstcancerscreening

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeSvaret meddelat vid plenum
Svaret meddelat vid plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum19.09.2019
Första undertecknaren
Sari  Essayah  /kd
Frågan lämnad.
Övriga undertecknare14
Frågan skickad
Datum20.09.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum11.10.2019
Minister som svaradefamilje- och omsorgsminister
Krista  Kiuru
Dokument
Besvarat.
 
Svaret meddelat vid plenum
Datum18.10.2019
Svaret meddelats som inkommet i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbröstcancer  mammografi  sållning  åldersgrupper   
Senast publicerat 18-10-2019 13:01