SS 136/2019 rd

Skriftligt spörsmål om Finlands beredskap inför en ny migrationskris

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBesvarats
Besvarats
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum20.09.2019
Första undertecknaren
Jukka  Mäkynen  /saf
Frågan lämnad.
Frågan skickad
Datum20.09.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum21.10.2019
Minister som svaradeinrikesminister
Maria  Ohisalo
Dokument
Besvarat.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordmigranter  asylsökande  invandring   
Senast publicerat 21.10.2019 09:13