SS 139/2019 rd

Skriftligt spörsmål om åtgärder för att minska användningen av snus bland de unga

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeSvaret meddelat vid plenum
Svaret meddelat vid plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum20.09.2019
Första undertecknaren
Mia  Laiho  /saml
Frågan lämnad.
Övriga undertecknare1
Frågan skickad
Datum20.09.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum09.10.2019
Minister som svaradefamilje- och omsorgsminister
Krista  Kiuru
Dokument
Besvarat.
 
Svaret meddelat vid plenum
Datum25.10.2019
Svaret meddelats som inkommet i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordtobak  snus  ungdomar  ungdomsorganisationer  nordiskt samarbete   
Senast publicerat 25.10.2019 13:04