SS 2/2019 rd

Skriftligt spörsmål om tillgodoseendet av rösträtten under beväringstjänsten

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBesvarats
Besvarats
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum07.05.2019
Första undertecknaren
Petri  Honkonen  /cent
Frågan lämnad.
Övriga undertecknare2
Frågan skickad
Datum08.05.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum27.05.2019
Minister som svaradeförsvarsminister
Jussi  Niinistö
Dokument
Besvarat.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordrösträtt  beväringstjänst  röstning  val (samhälleliga händelser)   
Senast publicerat 28.5.2019 16:07