SS 270/2019 rd

Skriftligt spörsmål om stärkande av undervisningen i hälsokunskap inom yrkesutbildningen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeSvaret meddelat vid plenum
Svaret meddelat vid plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum25.10.2019
Första undertecknaren
Mia  Laiho  /saml
Frågan lämnad.
Övriga undertecknare2
Frågan skickad
Datum29.10.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum19.11.2019
Minister som svaradeundervisningsminister
Li  Andersson
Dokument
Besvarat.
 
Svaret meddelat vid plenum
Datum22.11.2019
Svaret meddelats som inkommet i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordyrkesinriktad utbildning  hälsokunskap  rusmedel  alkoholanvändning   
Senast publicerat 22-11-2019 13:04