SS 288/2019 rd

Skriftligt spörsmål om nya undervisningsmetoder och inlärningsmiljöer i grundskolan

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeSvaret meddelat vid plenum
Svaret meddelat vid plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum05.11.2019
Första undertecknaren
Jenna  Simula  /saf
Frågan lämnad.
Övriga undertecknare1
Frågan skickad
Datum06.11.2019
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.
 
Besvarats
Datum26.11.2019
Minister som svaradeundervisningsminister
Li  Andersson
Dokument
Besvarat.
 
Svaret meddelat vid plenum
Datum29.11.2019
Svaret meddelats som inkommet i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordundervisningsmetoder  inlärningsmiljö  grundskolan  jämställdhet   
Senast publicerat 29-11-2019 13:05