Senast publicerat 18-06-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 325/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att undersöka effekterna av metoderna för att fördriva vitkindade gäss genom beskjutning och med hjälp av ljud på våren samt om att utnyttja höstens fångst som föda direkt med stöd av naturvårdslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum20.05.2021Första undertecknarenAnne Kalmari  /centÖvriga undertecknare5Frågan lämnad.

Frågan skickad

20.05.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

11.06.2021miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

18.06.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

vitkindad gåsförvisningskytteljudsignalerundantagslovköttätandenaturvårdslag