Senast publicerat 11-06-2021 13:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 326/2021 rd

Skriftligt spörsmål om en jämnare fördelning av skogsskatteintäkter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum20.05.2021Första undertecknarenJoonas Könttä  /centFrågan lämnad.

Frågan skickad

20.05.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

09.06.2021finansminister
Annika Saarikko
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

11.06.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

skogarskatteinkomsterskogsbeskattningskogsinkomsterfördelandeskogsägare