Senast publicerat 18-06-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 328/2021 rd

Skriftligt spörsmål om skogsbrukets inverkan på kvicksilverutsläppen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum20.05.2021Första undertecknarenJenni Pitko  /grönaÖvriga undertecknare1Frågan lämnad.

Frågan skickad

21.05.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

10.06.2021jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

18.06.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

skogsbrukutsläppkvicksilverfiskbestånddikning