Senast publicerat 18-06-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 329/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att bekämpa våld mot kvinnor

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum21.05.2021Första undertecknarenRuut Sjöblom  /samlÖvriga undertecknare13Frågan lämnad.

Frågan skickad

21.05.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

11.06.2021justitieminister
Anna-Maja Henriksson
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

18.06.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

våldkvinnorvåldsförebyggande arbeteresurser