Senast publicerat 18-06-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 331/2021 rd

Skriftligt spörsmål om effektiv användning av adenovirusvektorvaccin vid bekämpning av coronaepidemin och dess konsekvenser

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum21.05.2021Första undertecknarenAtte Harjanne  /grönaFrågan lämnad.

Frågan skickad

24.05.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

09.06.2021familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

18.06.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

coronavirussmittsamma sjukdomarvaccinadenovirusbegränsningar