Senast publicerat 18-06-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 333/2021 rd

Skriftligt spörsmål om konflikten mellan Israel och Palestina

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum21.05.2021Första undertecknarenVeronika Honkasalo  /vänstÖvriga undertecknare6Frågan lämnad.

Frågan skickad

24.05.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

14.06.2021utrikesminister
Pekka Haavisto
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

18.06.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

väpnade konflikterkonfliktlösningkrigsförbrytelserkränkningar av mänskliga rättighetervapenhandelpalestinierkrisen i MellanösternIsrael