Senast publicerat 02-07-2021 10:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 334/2021 rd

Skriftligt spörsmål om användning av bästa tillgängliga teknik vid askraffinaderiet i Björneborg

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum24.05.2021Första undertecknarenJari Myllykoski  /vänstFrågan lämnad.

Frågan skickad

24.05.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

17.06.2021miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

02.07.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

avloppsvattenhanteringreningsverktekniker (metoder)vattenskyddutsläppmiljöskydd