Senast publicerat 11-06-2021 13:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 336/2021 rd

Skriftligt spörsmål om utveckling och finansiering av Finlandsskolorna samt distansundervisning för barn och ungdomar i grundundervisningsåldern som bor utomlands

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum24.05.2021Första undertecknarenSari Sarkomaa  /samlFrågan lämnad.

Frågan skickad

24.05.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

08.06.2021undervisningsminister
Jussi Saramo
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

11.06.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

Finlandsskolorfinansieringgrundläggande utbildningdistansundervisningfinskakulturutlandsfinländare