Senast publicerat 18-06-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 337/2021 rd

Skriftligt spörsmål om barnskyddets funktionsförmåga och personaldimensionering

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum25.05.2021Första undertecknarenMarko Kilpi  /samlFrågan lämnad.

Frågan skickad

26.05.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

09.06.2021familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

18.06.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

barnskyddpersonalresurservårdkedjorutslagning