Senast publicerat 18-06-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 339/2021 rd

Skriftligt spörsmål om effektivare reglering av indrivningsföretagens tillvägagångssätt

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum25.05.2021Första undertecknarenHannakaisa Heikkinen  /centFrågan lämnad.

Frågan skickad

25.05.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

16.06.2021justitieminister
Anna-Maja Henriksson
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

18.06.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

inkassobyråerindrivningverksamhetsformerregleringbetalningssvårigheterkreditupplysningar