Senast publicerat 18-06-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 340/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att standardisera planbeteckningarna

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum25.05.2021Första undertecknarenPiritta Rantanen  /sdFrågan lämnad.

Frågan skickad

27.05.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

10.06.2021miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

18.06.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

planläggningplanområdenmärkningarstandardiseringmarkanvändnings- och bygglag