Senast publicerat 02-07-2021 10:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 341/2021 rd

Skriftligt spörsmål som en följdfråga till det skriftliga spörsmålet SS 268/2021 rd om de olägenheter som orsakas av vitkindade gäss och skarvar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum27.05.2021Första undertecknarenJussi Wihonen  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

27.05.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

21.06.2021miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

02.07.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

vitkindad gåsstorskarvförvisningskadorundantagslovtillståndsförfarande