Senast publicerat 23-06-2021 14:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 343/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att använda medel från Finlands program för hållbar tillväxt som är avsedda för den gröna omställningen för att utveckla översvämningsskyddet på åkrar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum28.05.2021Första undertecknarenMikko Kinnunen  /centFrågan lämnad.

Frågan skickad

31.05.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

16.06.2021jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

23.06.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

översvämningsskyddöversvämningsskadorlantbrukhållbar utvecklingåkrar