Senast publicerat 02-07-2021 10:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 344/2021 rd

Skriftligt spörsmål om genomförandet av åtgärderna i färdplanen för kreativ ekonomi

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum31.05.2021Första undertecknarenOuti Alanko-Kahiluoto  /grönaÖvriga undertecknare3Frågan lämnad.

Frågan skickad

31.05.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

21.06.2021näringsminister
Mika Lintilä
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

02.07.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

kreativ ekonomiskapande branscherkulturtjänsterarbetsplatserkonstbranschen