Senast publicerat 23-06-2021 14:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 345/2021 rd

Skriftligt spörsmål om autonoma vapensystem

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum31.05.2021Första undertecknarenPaavo Arhinmäki  /vänstFrågan lämnad.

Frågan skickad

31.05.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

21.06.2021utrikesminister
Pekka Haavisto
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

23.06.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

vapensystemrobotvapenförbudkrigföring