Senast publicerat 01-07-2021 15:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 346/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att tillåta religiösa huvuddukar i militärtjänst

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Besvarats

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum31.05.2021Första undertecknarenVeronika Honkasalo  /vänstFrågan lämnad.

Frågan skickad

01.06.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

22.06.2021försvarsminister
Antti Kaikkonen
Besvarat.

Sambehandlade ärenden

Sökord

skarfarreligiösa minoriteterreligiös identitetmilitärtjänstkvinnorförsvarsmaktenmuslimer