Senast publicerat 02-07-2021 10:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 347/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att täcka saneringen och minska det eftersatta underhållet av vatten- och avloppsnät

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum01.06.2021Första undertecknarenKaisa Juuso  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

01.06.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

22.06.2021finansminister
Annika Saarikko
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

02.07.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

vattentjänstervattentjänstverkeftersatt underhållinvesteringarEU-stödvattenledningsnät