Senast publicerat 02-07-2021 10:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 348/2021 rd

Skriftligt spörsmål om ett avtal som kommunikationsministeriet och Helsingfors stad har ingått med Världsekonomiskt forum

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum01.06.2021Första undertecknarenAno Turtiainen  /atFrågan lämnad.

Frågan skickad

02.06.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

21.06.2021kommunikationsminister
Timo Harakka
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

02.07.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

internationella överenskommelserdigitalisering (process)industriella revolutionenteknologipolitiköppenhetministerier