Senast publicerat 02-07-2021 10:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 350/2021 rd

Skriftligt spörsmål om anslagen till Försvarsutbildningsföreningen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Besvarats

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum02.06.2021Första undertecknarenSanna Antikainen  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

02.06.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

23.06.2021försvarsminister
Antti Kaikkonen
Besvarat.

Sambehandlade ärenden

Sökord

landets försvarförsvarskurserutbildningkvinnorsäkerhet och trygghetföregripandefinansieringanslag (ekonomi)