Senast publicerat 02-07-2021 10:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 351/2021 rd

Skriftligt spörsmål om kriterierna för inkvarteringsersättning i den nya läropliktslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum02.06.2021Första undertecknarenSandra Bergqvist  /svFrågan lämnad.

Frågan skickad

03.06.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

22.06.2021undervisningsminister
Jussi Saramo
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

02.07.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

läropliktinkvarteringersättningargymnasisteryrkesläroanstalterskärgårdarglesbygdsområden